Kable

Branda Signature

Wreszcie w ofercie pełna seria Branda Signature. Niezwykłe brzmienie i niezwykły design aby uhonorować uroczą żonę właściciela firmy Telos - Brandę.

Seria Black Reference

Seria Black Reference odziedziczyła całą fachową wiedzę techniczną zarówno po serii Golden Reference, jak i po serii Platinum Signature. Cała wiedza i doświadczenie z tworzenia serii Golden Reference i Platinum Signature zostały zebrane, by stworzyć serię Black Reference.

Seria Gold Reference

Po utrzymaniu pozycji najlepszej serii przez trzy lata od powstania, Telos Golden Reference została zastąpiona serią Platinum Reference.

Mimo to, przy ciągłych udoskonaleniach materiałów i procesów produkcyjnych, seria Golden Reference nadal zawiera aktualnie używane produkty zgodne z dzisiejszymi standardami.

Seria Gold Reference MKII

Zupełnie nowa Gold Reference MKII jest wyposażona w technologię Far Infrared. Far Infrared to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 4-400 mikrometrów. Jest powszechnie stosowane w zabiegach medycznych, gdyż taka długość fali jest bardzo zbliżona do długości fali promieniowania ciała ludzkiego. Far Infrared to rodzaj fotonu, który nie niesie żadnego ładunku elektrycznego. W fizyce cząsteczkowej foton to cząstka elementarna, która może wpływać na inne cząstki.

Seria Platinum Reference

Seria Telos Platinum Reference zastępuje serię Golden Reference jako najlepsze produkty w swej kategorii. Seria Platinum Reference obejmuje najnowocześniejsze produkty spełniające wymagania audiofilów na całym świecie, którzy oczekują bezkompromisowych standardów z zakresu wydajności brzmieniowej.

Seria USB Gold Reference

Komputer jako źródło (CAS) jest tematem na topie i byłby zdecydowanie kolejnym ważnym trendem w dziedzinie audio. Widząc zalew rynku przez kable USB, TELOS utrzymał swą niezłomną wiarę w istotę szczegółowych badań i prac projektowych. Po wielu długotrwałych testach TELOS z dumą prezentuje najnowszy kabel cyfrowy USB.