Kwantowy dyfuzor akustyczny Telos

Nowoczesne Technologie

W dziedzinie mechaniki kwantowej elektrodynamika kwantowa opisuje interakcję pomiędzy promieniowaniem elektromagnetycznym i materią. Zgodnie z równaniami Maxwella zmienne w czasie pole elektryczne generuje zmienne w czasie pole magnetyczne i odwrotnie.

W związku z tym oscylujące pole elektryczne powoduje oscylację pola magnetycznego, natomiast oscylujące pole magnetyczne tworzy oscylujące pole elektryczne. W ten sposób powstaje fala elektromagnetyczna, która jest we wspólnej fazie z oscylującym polem elektrycznym i magnetycznym. Fala elektromagnetyczna będzie wykazywać nie tylko zmienną naturę falową, ale także naturę cząsteczkową.

Tworzenie cząsteczek spowodowane paczkami falowymi z energią dyskretną, zwanymi również kwantowymi paczkami falowymi, może być pochłaniane lub emitowane przez naładowane cząsteczki. Stan kwantowy odgrywa w tym istotną rolę, ponieważ stanowi czynnik transmitujący energię.

W naturze występuje wiele rezonujących fal elektromagnetycznych.  Piorun, erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi, plamy słoneczne czy jonosfera produkują naturalne fale elektromagnetyczne. Piorun, erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi, plamy słoneczne czy jonosfera produkują naturalne fale elektromagnetyczne.

Przez ponad miliard lat życie na Ziemi wypracowało genialne sposoby naturalnej koegzystencji z falami elektromagnetycznymi. Na podstawie niektórych badań naturalne fale elektromagnetyczne są czasami nazywane czwartym źródłem życia obok słońca, powietrza i wody.

Niemieccy naukowcy odkryli naturalną falę elektromagnetyczną, która rezonuje z częstotliwością poniżej 10 Hz. Takie zjawisko nazwali rezonansem Schumanna. W innym badaniu rezonująca fala elektromagnetyczna została odkryta przypadkiem. Jej częstotliwość również nie przekracza 10 Hz i jest ona impulsem elektromagnetycznym o skrajnie niskiej częstotliwości (ELF). Takie częstotliwości są bardzo zbliżone do częstotliwości fal mózgowych człowieka. Niektóre tkanki zaczęły nawet wykazywać objawy efektu rezonansu.

Impuls elektromagnetyczny o skrajnie niskiej częstotliwości istnieje w naturze. Niestety we współczesnych miastach pełnych betonowych budynków i objętych falami elektromagnetycznymi o wysokiej częstotliwości generowanymi przez liczne urządzenia elektryczne środowisko życia człowieka traci naturalne częstotliwości rezonansowe.

Człowiek jest bardzo wrażliwy na naturalne pola elektromagnetyczne. Na przykład w słoneczny dzień częstotliwość naturalnego pola elektromagnetycznego jest bardzo zbliżona do mózgowych fal alfa (a). Mózg wysyła fale alfa (a) w czasie snu lub w stanie relaksu.

Jest to forma fali wywołująca odprężenie, beztroskę i radość. Natomiast fale delta (d), które pojawiają się w pochmurny dzień, często wywołują przygnębienie i drażliwość. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy pozostajemy w pomieszczeniu i nie znamy pogody panującej na zewnątrz.

W percepcji słuchowej człowieka różne częstotliwości fal mózgowych mają wpływ na interpretację głosu i dźwięku. W przypadku przygnębienia nasz naturalny mechanizm obronny wywoła silną wrażliwość na wysokie i niskie częstotliwości. Niskie częstotliwości będą wydawać się napięte, jak gdyby parę dużych głośników zamknięto w małym pokoiku. Skrajnie niskie częstotliwości nie mogą się po prostu rozwinąć odpowiednio nisko, jednocześnie znacznie ograniczając wrażenie przestrzeni. Powoduje to wyeliminowanie poczucia lekkości, które jest niezbędne w sprzęcie wysokiej klasy. Jednak w chwili relaksu muzyka będzie brzmieć płynniej. Niska częstotliwość z łatwością wpada do naszych uszu. Szczegóły wydają się wyraźniejsze dzięki lepszej wysokiej częstotliwości.

Działanie dyfuzora kwantowego TELOS jest bardzo proste. Tworzy on imitację naturalnego rezonansu elektromagnetycznego w środowisku odsłuchowym. W przeciwieństwie do przeszłości, mamy nadzieję, że obecny stan „czystej fali” nie przyniesie niepożądanych fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości.

Dlatego podczas projektowania urządzeń stosujemy bezpieczniejszą moc wejściową o niskim napięciu DC. Moc wejściowa jest przekształcana w rdzeniu w moc niskoprądową o wysokim napięciu. Dzięki antenie siatkowej o wysokiej gęstości połączonej z precyzyjnym generatorem fali rezonansowej o niskich zniekształceniach z dyfuzora kwantowego emitowana jest równomiernie fala elektromagnetyczna o skrajnie niskiej częstotliwości.

Dzięki obudowie z naturalnego drewna taki design doskonale nadaje się do wysokiej klasy środowiska odsłuchowego. Daje wrażenie tradycyjnego dyfuzora, od którego różni się niewielkimi wymiarami i masą. W porównaniu z montażem dużych dyfuzorów jest on zdecydowanie bardziej oszczędny, a tym samym atrakcyjniejszy.

Skontaktuj się