Maszyna do wygrzewania kabli Telos QBT

Nowoczesne Technologie

Trzon maszyny składa się z rezonatora kwarcowego zasilającego 70-watowy moduł wzmacniacza, który przejmuje obciążenie przed wprowadzeniem go do opracowanego przez nas systemu kontroli. Za pomocą logiki systemu kontroli prąd wymagany w każdym kablu jest bezzwłocznie dostosowywany. W ten sposób unikamy problemu nadmiernego lub niewystarczającego wygrzewania kabli.

Przed wersją ostateczną latem 2008 r. powstał moduł prototypowy. Użyliśmy materiałów eksperymentalnych do próbnego projektu obwodu, a przepustowość wynosiła zaledwie 30 Hz – 16 kHz.

Następnie udoskonaliliśmy pierwotny projekt. Unowocześniliśmy części i materiały, a także wykonaliśmy pewne modyfikacje schematyczne, aby podnieść przepustowość do 20 Hz – 22 kHz. Kolejnym etapem była praca nad sekcją zasilania, aby podnieść efektywność wygrzewania kabli.

W drugiej fazie udoskonaleń nie tylko skupiliśmy się na podniesieniu przepustowości, ale także poświęciliśmy więcej uwagi zasilaniu. W sekcji zasilającej dodaliśmy osiem kondensatorów JENSEN  1 mF z folii miedzianej oraz po jednym kondensatorze z folii srebrnej 0,1 mF, 0,01 mF i 0,0015 mF, aby zrównoważyć problem fazy elektrycznej.

Po drugiej fazie unowocześnień ponownie sprawdziliśmy pozytywny wpływ niewielkiego dostrojenia sekcji zasilającej na wyniki wygrzewania. Okazało się, że przy użyciu tego samego rodzaju kabli z dodatkowymi kondensatorami wynik był zdumiewający. Podczas wygrzewania bez dodatkowych kondensatorów rozszerzenia częstotliwości wydawały się podobne. Natomiast z dodatkowymi kondensatorami drobne szczegóły i tony harmoniczne zachowały to samo ciepłe brzmienie  kondensatorów JENSEN.

Nieustannie wyznajemy zasadę, że każdy produkowany przez nas kabel powinien zostać poddany pełnej analizie częstotliwości podczas wygrzewania. Wierzymy, że nasi klienci nie powinni być zmuszeni do uciążliwego wygrzewania kabli, lecz powinni mieć możliwość czerpania radości z muzyki od razu po otrzymaniu naszych kabli.

Nasza maszyna drugiej generacji, wersja z dostrojonymi kondensatorami JENSEN, była w użyciu od października 2009 r. do grudnia 2011 r. Przez dwa lata proces wygrzewania kabli był zawsze elementem naszego standardu w przypadku każdego wyprodukowanego przez nas kabla.

Gdy odwiedzamy klientów w domu w celu ustawienia sprzętu i porównania, zawsze znajdujemy potwierdzenie tej podstawowej zasady.

Dlatego nieustannie rozmawiamy z naszymi inżynierami z nadzieją wykonania nowego modelu, który pasowałby do przepustowości rozszerzeń częstotliwości SACD.

Postaramy się teraz wyjaśnić tę technologię w bardziej obrazowy sposób. Proces jest analogiczny do wgrywania oprogramowania do komputera. Poprzez wygrzewania kabli z użyciem różnych częstotliwości jesteśmy w stanie zmaksymalizować charakterystykę częstotliwościową, podnieść wydajność i ograniczyć wady kabli.

W najnowszym projekcie, zawierającym materiały wyższej jakości, mogliśmy jeszcze bardziej poszerzyć przepustowość maszyny.

Zwiększyliśmy rozmiar transformatora w celu podniesienia stabilności prądu elektrycznego. Ponadto zastosowaliśmy nową, wysoce wydajną technologię oczyszczania.

Od nazwy tej technologii, Quantum Burning Technology (technologia wypalania kwantowego), wzięła nazwę maszyna do wygrzewania kabli.

Wówczas zakończyliśmy specyfikację na 70 Watach wzmocnienia. Moduł wzmacniacza posiada zakres dynamiczny wynoszący 24 V, charakterystykę częstotliwościową od 0 Hz do 50 kHz, a także nową wysoce wydajną technologię czyszczenia.

Wyjaśnimy teraz tę nową technologię. Opiera się ona na zasadzie synchronicznego rezonansu mocy.

Stosując podobną częstotliwość wobec szumu, jednak o odwróconej biegunowości, szum można wyeliminować. Technologia działa analogicznie do zasady działania słuchawek tłumiących hałas.

Moduł QBT wytwarza osiem dyskretnych częstotliwości: 120 Hz, 60 Hz, 30 Hz, 15 Hz, 7,5 Hz, 3,75 Hz, 1,875 Hz i 0,9375 Hz.

Jako obciążenie stosowane są rezystory i cewki indukcyjne. Z użycia cewek indukcyjnych jako obciążenia płynie też korzyść. Powstanie 200 mg pola magnetycznego działającego jako ekran obwodu. Stosowanie modułu QBT umożliwia nie tylko wyeliminowanie szumu, ale także blokowanie zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych.

Idąc dalej, zaprezentujemy bardziej szczegółową specyfikację różnych kanałów.

Nasza maszyna do wygrzewania kabli QBT posiada pięć kanałów. Są one przeznaczone do kabli głośników, przewodów zasilających, kabli cyfrowych, kabli RCA i kabli symetrycznych XLR.W pierwszych dwóch kanałach – do kabli głośników i przewodów zasilających – sygnał znamionowy wynosi 70 W, 24 V, a charakterystyka częstotliwościowa wynosi od 0 Hz do 50 kHz.

Pozostałe trzy kanały – do kabli cyfrowych, kabli RCA i kabli XLR – wykorzystują zaledwie 5 W, gdyż takie kable mają zdecydowanie mniejszą średnicę. Jednak sygnał nadal ma 24 V, a przepustowość utrzymuje się na poziomie odpowiednio od 0 Hz do 50 kHz.

Z naszych wcześniejszych doświadczeń wynika, że jeżeli do interkonektów używa się zbyt wysokiego prądu, może wystąpić nadmierne wygrzanie o niekorzystnych skutkach dla dźwięku w zależności od tego, jak dużo wyższy jest sygnał w porównaniu z normalnym użytkowaniem.

Sygnał pomiędzy źródłem i wzmacniaczem, w zależności od rodzaju źródła, ma napięcie od 2 V do 3 V. Jeżeli impedancja wejściowa wynosi około 10 kW (czasami nawet 1 MW), wówczas moc obciążenia wynosi poniżej 1 mW. W sygnale wygrzewania używamy 5 W, czyli 5000 więcej niż ma sygnał źródłowy. Podczas dodawania przy pełnej analizie częstotliwości co 1,7 s, kabel jest poddawany znacznie wyższemu wskaźnikowi wykorzystania niż podczas słuchania muzyki przy średniej głośności.

W przypadku sygnału pomiędzy przedwzmacniaczem i wzmacniaczem mocy może osiągnąć nawet 10 V. Jeżeli impedancja wejściowa wzmacniacza mocy wynosi 4,7 kW, wówczas obliczona moc wyniesie ok. 20 mW. W takiej sytuacji QBT jest 250 razy silniejszy od zwykłej siły sygnału.

Podczas codziennego słuchania muzyki sygnał różni się o dziesiątki, a nawet setki miliwoltów. Dlatego faktyczna moc znamionowa jest zasadniczo znacznie niższa niż 1 mW i 20 mW, w zależności od przypadku.

Napięcie w przewodach zasilających wynosi zwykle od 110 V do 117 V. Mimo że prąd stale wynosi 60 Hz, do wygrzewania przewodów zasilających używamy od 0 Hz do 50 kHz.

Jeżeli chodzi o kable głośników, zwykle rzadko przekraczamy 10 W podczas słuchania przy średniej głośności. Wysoki przepływ prądu zdarza się tylko wówczas, gdy następuje duże odchylenie dynamiczne, ale z pewnością nikt nie słucha muzyki przez dłuższy czas przy tak wysokiej głośności. Ponadto większość muzyki nie obejmuje nawet całego pasma częstotliwości. Jednak do wygrzewania kabli głośników używamy stałej pełnej analizy częstotliwości 70 W, przez co siła sygnału jest kilkadziesiąt razy większa

Skontaktuj się