Seria Gold Reference MKII

Kable

W nowej serii Gold Reference MKII wprowadziliśmy kilka ciekawych technologii.

1. Zupełnie nowa Gold Reference MKII jest wyposażona w technologię Far Infrared. Far Infrared to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 4-400 mikrometrów. Jest powszechnie stosowane w zabiegach medycznych, gdyż taka długość fali jest bardzo zbliżona do długości fali promieniowania ciała ludzkiego. Far Infrared to rodzaj fotonu, który nie niesie żadnego ładunku elektrycznego. W fizyce cząsteczkowej foton to cząstka elementarna, która może wpływać na inne cząstki.

Zaobserwowano, że skierowanie światła na określone metale prowadzi do wzbudzenia prądu elektrycznego w obwodzie. Hipotetycznie można zaobserwować określoną częstotliwość rezonansową, ponieważ mechanika kwantowa głosi, że wszystkie cząstki wykazują naturę zarówno falową, jak i cząsteczkową. W teście spektroskopii IR (FTIR) nanominerały wykazują specyficzne właściwości absorpcji długości fali z zakresu dalekiej podczerwieni.

W związku z tym możemy wnioskować, że nanominerały posiadają zdolność „gromadzenia energii” dalekiej podczerwieni. Dodanie nanominerałów do procesu produkcji kabli pozwoliło nam wyposażyć nasze produkty w doskonałe właściwości z zakresu dalekiej podczerwieni (poziom promieniowania powyżej 0,8).

W najnowszej serii Gold Reference MKII TELOS w sposób innowacyjny dodaliśmy nanominerały do powłok izolacyjnych. Dzięki licznym testom odkryliśmy proporcję nanominerałów, które należy dodać, aby ich „wpływ” był dla nas wyłącznie korzystny. W rezultacie jesteśmy w stanie podnieść wydajność transmisji poprzez promieniowanie cząstek, a dzięki wynikłej z tego charakterystyki rezonansowej – ulepszyć dźwięk o eleganckie złote tony

Gold Reference MKII

2. Zupełnie nowa Gold Reference MKII posiada nową konfigurację przewodów spełniającą wymogi brzmieniowe nowej generacji. Wymiary i konfiguracje poszczególnych przewodów zostały poddane całkowitej przeróbce, dzięki czemu powierzchnia przekroju zwiększyła się z 4 mm2 w poprzedniej generacji do 5,2 mm2.Zmiana rozmieszczenia przewodów i stosunku oplotu sprawia, że wysokie tony są jeszcze czystsze i płynniejsze. Jednocześnie tony średnie są bogatsze, a tony niskie jeszcze głębsze.

3. Zupełnie nowa Gold Reference MKII posiada najnowszy pierścień poprawiający dźwięk z kontrolą rezonansu. Dzięki najnowszym wymiarom obliczonym od nowa rozkład masy jest znacznie lepszy. W ten sposób gwarantuje czystszą teksturę, czarniejsze tło i bardziej przestrzenne odwzorowanie.

4. Wygrzewanie wykonujemy za pomocą zaprojektowanej przez nas specjalistycznej maszyny TELOS OBT.
Poprawiliśmy sygnał z 20 Hz – 20 kHz przepustowości w pierwszej generacji do 0 Hz – 50 kHz w najnowszej generacji.

Czas wygrzewania również się wydłużył z 12 godzin w pierwszej generacji do obecnych 24 godzin. W chwili wpięcia kabli nowa seria Gold Reference MKII jest w stanie niemal od razu osiągnąć szczytową wydajność.

Gold Reference MKII

Skontaktuj się